Blog

Een ondernemersplan schrijven doe je zo!

 

Het opstellen van een ondernemersplan is niet zo ingewikkeld als je misschien denkt. Een succesvolle start van jouw onderneming, begint bij het schrijven van het ondernemersplan en daar ga ik je bij helpen. Je vertaalt jouw ideeën naar woorden op papier, door deze kennis op te schrijven geef je richting aan jouw onderneming. Zo kan je niet alleen jouw verwachtingen inzichtelijk maken, maar het ook inzetten bij het aanvragen van een lening. Ik focus mij met dit artikel op het opstellen van een eenvoudig ondernemersplan die je aan de hand van een handjevol vragen al kunt schrijven. Ik laat je zien dat het schrijven van een ondernemersplan zelfs ontzettend leuk kan zijn! Lees je mee?

Om alvast een dringende vraag te beantwoorden: nee, het is (in de meeste gevallen) niet verplicht om een ondernemersplan te schrijven als je je zou willen inschrijven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer. Maar voor een vliegende start van jouw bedrijf kan ik het zeker aanraden! A goal without a plan is just a wish! (Bij twijfel over de rechtsvorm of jouw persoonlijke situatie altijd even navragen!). Misschien vraag je jezelf af hoeveel pagina’s een ondernemersplan moet bevatten. Zoals je net kon lezen ‘moet’ er niks, maar is het vooral voor jezelf een praktische tool. Daarom kan een ondernemersplan van 1 A4’tje zelfs al voldoende zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de vraag of je daadwerkelijk een lening moet afsluiten of dat je met een kleine (of zelfs geen) investering al kunt beginnen. Ik hoop in dit artikel enkele beren van de weg te kunnen plukken voor je, waardoor je met plezier, passie en enthousiasme aan het ondernemersplan gaat werken.

  • De belangrijkste vraag is wat je gaat verkopen. Zijn het producten of diensten?
  • Kan je deze producten/diensten omschrijven?
  • Op welke manier spelen deze producten/diensten in op de behoefte van de doelgroep?
  • Wie is de doelgroep (kan je dit wellicht nog beargumenteren door een enquête of onderzoek)?
  • Op welke manier ga je met jouw bedrijf de doelgroep helpen?
  • Hoe ga je jouw doelgroep bereiken?
  • Hoeveel ga je vragen voor jouw product/dienst en hoe zal de betaling verlopen?

Je kunt jouw antwoord specifieker maken door aan de slag te gaan met de marketingmatrix met daarin de 4 P’s: plaats, prijs, product/ dienst en promotie. Deze matrix is ontworpen door Jerome McCarthy en helpt je al goed op weg om na te denken over jouw succesvolle onderneming. Door verdieping aan te brengen in deze vier aspecten van jouw bedrijf verscherp je je ideeën en is het voor jezelf, maar ook voor anderen inzichtelijk wat je gaat betekenen.

In dit ondernemersplan kan ik je ook aanraden om een missie, visie en doelstelling van de onderneming te formuleren. Een missie betekent dat je formuleert waar je als onderneming voor staat. Welke normen en waarden heb je? Welke overtuigingen motiveren je? Het verschil met een visie zit in het concreet maken van de missie. Hulpvragen bij het formuleren van een visie zijn ‘Wat wil je met de onderneming bereiken?’ en ‘Wat zijn de kernwaarden van de onderneming?’. Vervolgens kan je ook nog een strategie beschrijven in het ondernemingsplan, dan beschrijf je de activiteiten en taakverdeling.

Mocht je bovenstaande nog niet relevant genoeg vinden, dan kan ik je aanraden om doelstellingen SMART te formuleren en deze op te nemen in het ondernemersplan. Maak deze doelstellingen SMART zodat je de kans vergroot dat je deze in de praktijk realiseert. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Misschien leuk om te weten: ik heb niet alleen doelstellingen geformuleerd voor mijn onderneming, maar ook voor mijzelf als ondernemer op het gebied van persoonlijke groei. Ook is het fijn om na te denken over de volgende vraag, kan je deze al beantwoorden?

De onderneming is succesvol als het dit doel heeft bereikt… (denk aan aantal klanten/ winst/ bereik / de wereld een beetje mooier maken op manier X )

En als extra stok achter de deur is het prettig om een deadline in het ondernemersplan op te nemen. Zeker als je iets van perfectionisme in je hebt, dan zal je daar later dankbaar voor zijn. Maak daarom de volgende zin af: ik zal dit project niet later dan …. lanceren!

Ik hoop dat ik met dit artikel jouw enthousiasme en passie verder mocht aanboren om dit ondernemersplan te schrijven en dat de vragen je aan het denken hebben gezet. Geniet van de vliegende start van jouw onderneming en maak er een succesvol, leerzaam en inspirerend avontuur van!

Veel liefs, Dagmar

Follow me on Facebook ☆ Bloglovin ☆ Twitter ☆ Instagram ☆ Mijn boek Liever met lef

Let's grow

Nieuwsbrief

Verlang je naar meer energie, balans en verbinding met jezelf? Schrijf je gratis in voor ExpediChi en groei in de richting die goed voel voor jou. Geniet maandelijks van inspirerende opdrachten, inzichten en groeitips voor jou én jouw business. Als cadeau ontvang je de gids Ondernemen op jouw voorwaarden.