Blog

Positief opvoeden toepassen – Wat betekent het voor mij en ons gezin?

Positief opvoeden, wat betekent het en waar staat het eigenlijk voor? Ik dacht lang dat ik niet over dit onderwerp zou kunnen schrijven, want ik ben uiteraard geen expert of psycholoog. Wel ben ik de moeder van een lieve zoon en ons gezin wordt in maart 2020 verrijkt met ons tweede kindje. Van verschillende kanten kreeg ik te horen dat ik juist veel over het onderwerp positief opvoeden kan vertellen, omdat ik het (onbewust) veel toepas in het dagelijkse. Ik wist niet dat ik er zoveel ervaring in had, maar het is een groot compliment als het anderen opvalt. Daarom heb ik besloten om mijn ervaring met positief opvoeden met jou te delen, al wil ik benadrukken dat het heel persoonlijk is hoe je de opvoeding invulling geeft en dat het ook afhangt van jouw gezinssamenstelling wat voor jullie het beste werkt. Ik ben ervan overtuigd dat elke moeder het beste wil (en hiernaar handelt wat binnen haar mogelijkheden ligt) voor haar kinderen en welke opvoedstijl je ook kiest; volg je moederhart en geniet van jouw kind(eren).

Positief opvoeden, wat betekent het voor mij?

De term positief opvoeden hoorde ik eigenlijk pas recent, terwijl ik al bijna 3 jaar de moeder van Lucas mag zijn en zijn opvoeding invulling geef. Positief opvoeden kan je op verschillende manieren interpreteren, daarom leek het mij goed om deze nieuwe rubriek in te luiden met mijn uitleg en toelichting op dit thema. Wat betekent positief opvoeden voor mij en mijn gezin? En hoe proberen we het toe te passen? Positief opvoeden staat in mijn ogen voor de manier waarop ik mijn kind(eren) zie, benader en anticipeer op hun behoefte. Ik vertel in meervoud, omdat ik deze wijze ook graag doortrek wanneer ons tweede kindje in ons leven is. Ik vind het belangrijk om oprechte aandacht en tijd te schenken aan mijn kinderen, waardoor zij kunnen rekenen op mijn onvoorwaardelijke liefde en steun. Deze tijd en aandacht zijn geen vanzelfsprekendheid in een tijd waarin drukke agenda’s de standaard zijn. De tijd die mij gegeven is, benut ik graag op een manier waardoor Lucas mag ervaren dat ik aandacht heb voor hem en hem zie staan. Ik mag naar hem luisteren, hem supporten en vertrouwen geven, samen lachen en plezier maken en op deze manier versterken we elkaar.

Luisteren, zien, motiveren en versterken

Het klinkt als de normaalste zaak van de wereld om je kind te zien staan, naar hem/haar te luisteren en elkaar te motiveren en te versterken. Toch valt dit in de categorie positief opvoeden, omdat er veel methodes zijn waarbij dit minder naar voren komt of niet aan de orde is. Zelf dacht ik alles wat los en vast zit te lezen over het moederschap en opvoeding als echte boekenliefhebber, maar het tegendeel werd werkelijkheid. Ik las amper iets over het ouderschap en deed vooral wat goed voelt voor mijn gezin. Er is toch geen gouden formule of handleiding om de perfecte ouders te worden en zijn. Door zelf te ontdekken met vallen en opstaan, wil ik elke dag simpelweg het beste voor mijn kind door naar hem te luisteren, naar hem te kijken, het gesprek aan te gaan en tijd samen door te brengen die ons is gegeven. Door in te spelen op wat goed is voor hem, Lucas te motiveren en te versterken waar mogelijk hoop ik een bijdrage te leveren aan zijn toekomst.

Je bent meer dan goed genoeg

Vanaf het moment dat ik Lucas in de armen had en zelfs daarvoor wist ik; dit kindje is meer dan goed genoeg. Hij mag de rust en ruimte nemen om zich te ontwikkelen in de richting die goed is voor hem, daarin zullen wij hem onvoorwaardelijk steunen. En dit geven we hem ook graag door vanuit vertrouwen dat hij al goed is zoals hij is. Vanuit het gevoel veilig, welkom en geliefd te zijn kan een kind zich ontwikkelen en sprongen voorwaarts maken. Zijn geluk en gezondheid staat daarbij voorop.

Moeilijke en negatieve momenten

Ook die zijn er bij ons genoeg en ik beschik echt niet over engelengeduld. Wel helpt het dat ik die onvoorwaardelijke liefde voor mijn kinderen tot in elke cel van mijn lichaam voel. Dat maakt de moeilijke en negatieve momenten (denk aan peuterdriftbuien of ontroostbare momenten, maar ook volwassen struggles) dragelijker. We vermijden die negatieve momenten echt niet, we vinden het juist belangrijk om ook dan te laten weten dat het verdriet, de frustraties of de boosheid er ook mogen zijn. Juist dan is de schouder, het troosten en ervoor elkaar zijn minstens zo waardevol. Het negeren van die negativiteit past niet bij mij (en past geloof ik wel in het straatje van positief opvoeden), omdat ik mijn kinderen een realistisch leven wil tonen en daar horen de ups én downs bij. Hoe je hiermee om gaat is een keuze, waarbij je de ene keer meer in de hand hebt dan de andere keer. Ik geloof bovendien dat er wel negen van de tien keer een oorzaak zit achter een negatief moment. Het ene kind kan gevoeliger of driftiger zijn dan het andere, maar veel kan je als ouders al tackelen door bewust te anticiperen op wat jouw kind nodig heeft. Denk aan rust, regelmaat en regels die hem/haar mogen ondersteunen en versterken in de ontwikkeling.

Positief opvoeden en manier van communiceren

Voor mij betekent positief opvoeden voor een groot deel de communicatie met en naar jouw kind(eren) toe. Daar zal ik een andere keer wat meer over vertellen, maar door middel van de juiste communicatievorm kan je zoveel samen bereiken. Zo ben ik heel dankbaar dat ik de moeder van Lucas mag zijn en hoop ik met de manier waarop ik handel een voorbeeldfunctie voor hem te hebben. Toch zie ik hem vanaf het prille begin als een gelijke waarin hij echt volledig onderdeel is van ons gezin. Zo vertelde ik hem als baby al wat én waarom we iets gaan doen, zodat hij weet waar hij aan toe is. Misschien kwam het toen helemaal niet aan, maar toch gaf het een gevoel dat ik enige onzekerheid weg kon nemen en werd het voor mij een gewoonte om op deze positieve manier naar hem te communiceren. Door er toen mee te beginnen, is het nu automatisme geworden en praat hij gelukkig nu goed mee waardoor er mooie dialogen ontstaan. Ook het delen van complimentjes op de juiste momenten (in mijn ogen zeker niet bij alles, want mijn kind hoeft niet te denken dat hij fantastisch en perfect is bij elke scheet #welkomindeechtewereld) en vertellen hoe iets de volgende keer nog beter kan om tot het gewenste resultaat te komen vormt een manier van communiceren die aansluit bij positief opvoeden. De realiteit niet uit het oog verliezen is daarom een must bij positief opvoeden, want we zijn en blijven mensen die ook fouten mogen maken. Door te weten dat je op elkaar kunt rekenen en mag vertrouwen op elkaars kracht hoef je niet bang te zijn om te falen en mag je hier juist van leren. Voelen dat die ruimte en veilige plek er is, wil ik graag in mijn manier van opvoeden aan de kids meegeven.

Een perfecte opvoeding kan ik niet bieden, want ik bén niet perfect. Ik ben geen fantastische moeder met een stralend en schoon huis, elke dag de gezondste maaltijden op tafel, een conditie waardoor ik de marathon ‘even’ tussendoor loop en elke dag uitdagende en educatieve activiteiten met mijn kind kan ondernemen. Wel ben ik een trotse moeder van een lieve zoon en straks mama van twee geweldige jongens die onvoorwaardelijk van hen houdt. Positief opvoeden betekent voor mij de focus leggen op het voeden: vanuit warmte, oprechte aandacht, tijd en energie. Vanuit pure liefde voor elkaar.

Wat zou jij graag willen weten over positief opvoeden? 

Veel liefs, Dagmar

Follow me on Facebook ☆ Bloglovin ☆ Twitter ☆ Instagram

Let's grow

Nieuwsbrief

Verlang je naar meer energie, balans en verbinding met jezelf? Schrijf je gratis in voor ExpediChi en groei in de richting die goed voel voor jou. Geniet maandelijks van inspirerende opdrachten, inzichten en groeitips voor jou én jouw business. Als cadeau ontvang je de gids Ondernemen op jouw voorwaarden.